Điều khoản

Trước tiên chúng tôi xin cám ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ thiết kế web của chúng tôi. Để việc sử dụng trang web an toàn và tiện lợi hơn cho quý khách, chúng tôi có những Quy định & Điều khoản sử dụng. Vui lòng xem kĩ để tránh những vấn đề không mong muốn xảy ra sau này.

Điều 1: Quý khách phải cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email, họ tên, nhu cầu làm web và các thông tin liên quan khác để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình tư vấn và thiết kế web. Quý khách phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật thông tin liên quan đến website sau khi chúng tôi bàn giao cho quý khách.

Trong trường hợp quý kháchcung cấp thông tin không chính xác, hay không đầy đủ dẫn đến việc làm sai yêu cầu thì chúng tôi có quyền từ chối phục vụ, dừng dự án thiết kế website mà không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Điều 2: Quý khách không được phép đưa ra các nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối đến người khác trên designtnt.

Điều 3: Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền. Chúng tôi không cho phép bàn luận về chính trị, tôn giáo trên designtnt.

Điều 4: Mọi thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ, hay bán cho bất kỳ ai. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của quý khách với các mục đích có liên quan đến dự án website mà chúng tôi thực hiện.

Điều 5: Chúng tôi có thể sửa đổi các quy định này vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi trên designtnt.
“Tất cả website do chúng tôi xây dựng cho khách hàng, phía dưới website phải có dòng chữ “Thiết kế bởi: designtnt. Đây là yêu cầu bắt buộc để chúng tôi xác nhận bản quyền thiết kế và có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian sử dụng. Chúng tôi sẽ từ chối hỗ trợ nếu khách hàng tự ý xóa bỏ dòng chữ này ra khỏi website.”